Great Tit : Parus major

Great Tit : Parus major

 

Taken at Pennington Flash, Leigh, Lancs. Nikon D200 : Sigma 50-500mm


Great Tit : Parus major

Taken at Gin Pit, Leigh, Lancs. Nikon D200 : Sigma 50-500mm


Great Tit : Parus major

Great Tit : Parus major

Great Tit : Parus major

Taken at Risley Moss Nature Reserve, Warrington, Cheshire.
Nikon D200 : Sigma 50-500mm


Great Tit : Parus major

Juvenille on my bird feeder
Nikon D200 : Sigma 50-500mm